Správne právo

Správne právo

Pri veciach prav a povinnosti v oblasti správneho práva, teda najmä vo vzťahu občan, resp, právnická osoba versus správny organ je zastupovanie právnikom často krát nevyhnutnosťou. Či už sa jedná o podávanie žiadosti, sťažnosti pri výzvach správnych organov, stanoviska a rozhodnutia správnych organov, zastupovania fyzických či právnických osôb v stavebnom konaní, uplatňovanie mimoriadnych opravných prostriedkov proti právoplatným rozhodnutiam správnych organov, v oblasti správneho práva vieme našim klientom poskytnúť právne poradenstvo a zastupovanie na tej najvyššej úrovni.

Oblasť správneho práva v sebe skrýva mnoho úskalí, s ktorými sa musia klienti vyposriadať v rámci svojho každodenného fungovania, preto pre svojich klientov poskytujeme právne služby v oblasti

  • zastupovania v správnom súdnictve ( podávanie správnych žalôb a zastupovania klientov v súdnych konaniach
  • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi vrátane prípravy všetkých potrebných dokumentov vrátane riadnych opravných prostriedkov ( ako napríklad stanovísk, vyjadrení, oznámení, podnetov , návrhov, odvolaní)
  • koordinácie činnosti so správnymi orgánmi (ako napríklad komunikácia a poskytovanie súčinnosti svojim klientom v rámci stavebných konaní)
Kontaktujte nás
Späť na služby