AK – Martišková

Profil

Mladá dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá je v profesnej oblasti zameraná v prvom rade na vysokú odbornosť poskytnutých právnych služieb a osobitý prístup ku každému klientovi s dôrazom na spoľahlivosť, precíznosť, diskrétnosť a transparentnosť.

Občianske právo

Komplexné právne služby a poradenstvo v oblasti občianskeho práva.

Obchodné právo

Právo z oblasti podnikateľskej sféry.

Rodinné právo

Individuálny prístup so zameraním na osobné potreby klienta.

Pracovné právo

Právne poradenstvo v súvislosti s pracovno-právnymi otázkami.

Správne právo

Komplexné právne služby a poradenstvo v oblasti správneho práva.

Ústavné právo

Podpora a poradenstvo pri uplatňovaní ústavných práv a slobôd.

Právo nehnutelností

Právne služby týkajúce sa zmluvných vzťahov jednotlivých typov nehnuteľností.

Správa a vymáhanie pohľadávok

Rýchle a efektívne uplatňovanie pohľadávok ale aj prevencia ich vzniku.

V otázkach právneho poradenstva často presahujúcich oblasť práva, po porade s klientmi je našou prioritou predostrieť komplexné a odborné posúdenie veci aj z hľadiska ekonomického, účtovného či daňového, ktoré dokážeme zabezpečiť od expertov z rôznych oblastí.

Mgr. Erika Martišková – advokátka

  • 2005 – 2010 – Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 2010 – Priznaný titul Magistra práva
  • 2010 – Január 2011 – Právny asistent v advokátskej kancelárii Agner & Partners, s.r.o.
  • 2011 April – September 2014 – advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Felšöci & Partners, s.r.o.
  • 2014 – zloženie advokátskych skúšok
  • 2014 Oktober – Výkon advokácie

Kontaktuje nás