Rodinné právo

Rodinné právo

Problémy s ktorými sa stretávame v rodinnom práve, sú často jedni z najdôležitejších aké ľudia v živote musia riešiť. Či už je to spravodlivý a férový prístup pri rozvodoch, výživnom, spory týkajúce sa rodičovských práv a zverovania deti do starostlivosti a mnohých ďalších, jedna vec je vždy istá – potrebujete oporu v kvalifikovanom rodinnom právnikovi, ktorý stoji na vašej strane. Rozumieme dobre ako emočne náročné prípady v rodinnom práve často bývajú. Ku každému klientovi máme preto vždy osobitý prístup, kedže vieme že každá rodina je iná a svojim spôsobom jedinečná. Bojujeme za vás pri každom vašom kroku.

Rodina je symbolom a základom nášho každodenného bytia, preto v oblasti rodinného práva pristupujeme k požiadavkám svojich klientov veľmi citlivo a s individuálnym prístupom so zameraním na ich osobné potreby, pričom sa zameriavame na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenia problémov. Svojím klientom poskytujeme právne poradenstvo

  • v zastupovaní pred súdom v konaní o rozvod manželstva a s tým súvisiacich otázok ( určenie vyživovacej povinnosti k maloletým deťom, zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti rodičov, zastupovanie a spravovanie majetku maloletých)
  • pri určení/ zvýšení/znížení vyživovacej povinnosti voči maloletým alebo iným rodinným príslušníkom
  • pri určovaní/zapretí otcovstva
  • pri ustanovení náhradnej osobnej starostlivosti o maloletých ( ako napríklad osvojenie, poručníctvo, pestúnstvo)
  • vyporiadanie majetkových vzťahov manželov po rozvode, vrátane vypracovania dohody o vyporiadaní BSM alebo vyporiadania podaním žaloby na príslušný všeobecný súd
Kontaktujte nás
Späť na služby