Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností

Ponúkame odborné znalosti v tejto oblasti, ktoré zahŕňajú komplexný právny servis pri kúpe a predaji nehnuteľností, zastupovanie v prípade vlastníckych sporov a podobne. Jednou z najväčších chýb, ktoré často krát ľudia pri kúpe či predaji nehnuteľnosti robia je viera v existenciu tzv. “štandardnej” zmluvy, ktorá plne pokrýva práva a povinnosti oboch zúčastnených strán. Dobrá a komplexná dohoda pre oboch nikdy nemôže byť pokrytá všeobecným štandardom a vyžaduje si zohľadnenie všetkých špecifickych požiadaviek. Mnohé transakcie s nehnuteľnosťami narazia na problém a vyžadujú si analýzu a konzultáciu so skúseným právnikom. Často krát je kvalifikovaný právnik v oblasti nehnuteľnosti schopný vstúpiť do rokovaní a zabrániť prípadnému súdnemu sporu. Ideálny spôsob ako ale dohodnúť zmluvu je najať si skúseného právnika ešte pred vstupom do transakcie.

V rámci komplexnosti právnych služieb našej advokátskej kancelárie sa zameriavame aj na poskytovanie právnych služieb týkajúcich sa zmluvných vzťahov jednotlivých typov nehnuteľností (ako napríklad, bytové jednotky, rodinné domy, nebytové priestory). Pre svojich klientov zabezpečujeme

  • vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych zmlúv a ich dodatkov
  • vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • zastupovanie klientov v katastrálnych konaniach ( najmä v prerušených katastrálnych konaniach a poskytujeme poradenstvo pri odstraňovaní právnych nedostatkov podaní)
  • vypracovanie a pripomienkovanie nájomných a podnájomných zmlúv
  • vypracovanie darovacích zmlúv a dohôd s tým súvisiacich
  • vypracovanie dokumentov týkajúcich sa úpravy práv k nehnuteľnostiam ( ako napríklad zriadenie záložného práva, zriadenie vecného bremena a pod.)
Kontaktujte nás
Späť na služby