Pracovné právo

Pracovné právo

Pri pracovno-právnych sporoch nám zaleží na dodržiavaní pravidiel a férového prístupu zúčastnených strán, či už sa jedna o zamestnanca alebo zamestnávateľa. Ak ste zamestnanec a mate pocit, že ste obetou nespravodlivého prepustenia zo zamestnania, porušovania vašich práv pri mzdovom ohodnotení, diskriminácie, mobbingu, sexuálneho obťažovania, obráťte sa na nás a radi vám pomôžeme. U zamestnávateľov sa na nás mnohí obracajú v komplikovaných prípadoch vychádzajúcich s rôznorodého pochopenia jednotlivých ustanovení zákonníka prace a mnohých ďalších. Pre zamestnávateľov je tak kvalifikovaná odborná pomoc mimoriadne dôležitá a často krát predchádza súdnym sporom.

Pre svojich klientov poskytujeme aj právne poradenstvo v súvislosti s rôznymi zamestnaneckými a pracovno-právnymi otázkami, preto v tejto oblasti sa zameriavame na poskytovanie služieb súvisiacich s:

  • právnymi službami týkajúcimi sa prípravy pracovných zmlúv a nastavenia rôznych typov pracovných vzťahov,
  • všeobecným právnym poradenstvom a prípravou rôznych typov dokumentov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru,
  • zastupovaním pred orgánmi v oblasti zamestnanosti a bezpečnosti práce,
  • zastupovaním v súdnych sporoch vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov,
  • poradenstvom pri získavaní pracovných povolení a povolení na pobyt pre zahraničných klientov
Kontaktujte nás
Späť na služby